เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ TPD Bowling เอกชัย 95 มีการแข่งขันโบลิ่ง “โบลิ่งรวมใจสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2563” จัดขึ้นโดยสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศลของสมาคม กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ และเพื่อสนับสนุนให้มีการหันมาสนใจการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ