สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ไอคอนสยาม กรมเจ้าท่า และพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองสาน สน.ปากคลองสาน ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมเรือไทย ชุมชนริมน้ำ โรงเรียนในเขตคลองสาน และภาคเอกชน กว่า 53 องค์กร จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก 2566” หรือ World Rivers Day 2023 โดยการสนับสนุนเรือ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับเก็บขยะ การประชาสัมพันธ์ และบุคลากรจากสมาชิกของสมาคมในการเป็นทีมงานจิตอาสาในการเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้เริ่มเก็บขยะตั้งแต่ท่าเรือไอคอนสยาม ล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปที่สะพานพุทธ กลับเรือตรงตลาดยอดพิมาน และกลับมาที่ท่าเรือไอคอนสยาม ซึ่งขยะที่เก็บได้ประกอบไปด้วยวัชพืช พลาสติก และโฟม กว่า 3 ตัน
สมาคมฯ รู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังความสามัคคีในการปกป้องดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นสมบัติอันมีค่าของประเทศเนื่องในวันแม่น้ำโลก และขอชื่นชมพันธมิตรทั้ง 53 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน ที่ได้มาผนึกกำลังความร่วมมือสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้คนรักและใส่ใจปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และขอรณรงค์ให้ทุกคนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำและช่วยกันเก็บขยะคนละไม้คนละมือเพื่อทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามของเราทุกคน