นาวาโท ปริญญา รักวาทิน นายกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา UrbanAction Lighting Team และอาจารย์ยุ้ย เข้าพบปะหารือรองผู้ว่าวิษณุ ทรัพย์สมพล และรองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ ซึ่งถือว่าวันนี้ Mission Accomplished ตามเป้าหมายในแต่ละโครงการตั้งแต่
1. ท่าเรือราชินีกับที่จอดเรือเล็กหลังท่า บริเวณปากคลองคูเมือง และท่าเรืออื่นๆ
2. การดำเนินการประดับไฟ Lighting Up Landmarks โดยทีมอาจารย์ยุ้ย ได้เริ่มดำเนินการ 2 ป้อม 1 โบสถ์ซางตาครู้ส หอนาฬิกาศิริราช
3. กิจกรรมวันลอยกระทง ทั้งกระทงปกติและกระทงโคม ที่สามารถเป็น Soft Power รักชุดไทย ลดขยะ
4. รื้อฟื้นคืนชีวิต ท่าเตียน สะพานพุทธ คลองโอ่งอ่าง รอบกรุง
5. อัปเดตความคืบหน้าท่าเทียบเรือเชิงสะพานพระรามเก้า Zoning ท่าเรือประเภทต่างๆ
6. เกาะลิงคุณกะลา ภาคพลเมืองร่วมสำนักงานเขตบางขุนเทียน เชิญรองผู้ว่าศานนท์เป็นประธานพัฒนาโครงการ
7. สะพานคนข้ามแม่น้ำช่วง ล้ง1919 ซอยเชียงใหม่ เชื่อมท่าสวัสดี ออกทรงสวัสดิ์ เจริญกรุง MRT เล่งเน่ยยี่ ที่ต้องการให้เป็น Global Destination ของไทยต่อไป