วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2566) สมาชิกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงาน Vijit Chao Phraya 2023 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2024 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีท่านรองอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ทําการแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำการประชุมและได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสนับสนุนการจัดงาน
งาน Vijit Chao Phraya 2023 และ งาน Amazing Thailand Countdown 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างสีสันให้กับสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อผสมที่ทันสมัย ผสมผสานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงปลายปี เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
สมาชิกสมาคมฯ อันประกอบไปด้วย ธุรกิจเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว ธุรกิจเรือภัตตาคาร ธุรกิจโรงแรม และศูนย์การค้า ซึ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะแนวทางการจัดงานทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านการจัดแสดงไฟ ด้านการประชาสัมพันธ์ และสมาคมฯ พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของภาครัฐอย่างเต็มที่ และภายหลังการประชุม คุณภูวดี คุนผลิน กรรมการและที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ร่วมกับ คุณณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม (ททท.) เกี่ยวกับการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอีกด้วย