นาวาโท ปริญญา รักวาทิน นายกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วย ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด คุณเฉลียว ปรีกราน ที่ปรึกษาสมาคม และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ​ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่ง และหารือแนวทางพัฒนาแสงสว่างและไฟประดับแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา นำเสนอโดย ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรของสมาคมฯ ที่ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยามาอย่างยาวนาน
การนำเสนอครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำตามเจตนารมณ์ของสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นรูปธรรม