คุณวดี ภิญโญทรัพย์ อุปนายกด้านประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมสมาชิกสมาคม เข้าร่วมเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับไอคอนสยาม สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตคลองสาน ภายหลังเทศกาลลอยกระทงจบลง เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหา “ขยะกระทง” ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

สมาคมการค้าฯ รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่เพื่อเก็บกระทงทันทีเพื่อดำรงรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน