คุณอภิมงคล กิจวัตร์ เลขาธิการสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา

เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม โดยมีคุณชฎาทิพ จูตระกูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์

เป็นผู้รับมอบ ในงาน

“The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled”

จัดขึ้น ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม