บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด

บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด

บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด MITS DECISIONS CO.,LTD. ลักษณะธุรกิจและบริการ อู่ต่อเรือที่รับออกแบบ,ต่อเรือและให้บริการรับซ่อมเรือเหล็กและอลูมิเนียมทุกประเภท อาทิเช่น...
สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น

สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด Chao Phraya Express Boat Co., Ltd ลักษณะธุรกิจและบริการ บริษัท สกุล ซี อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560...
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ Asian Marine Services Public Company Limited ลักษณะธุรกิจและบริการ ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เช่นงานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท...
มาร์ซัน

มาร์ซัน

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) Marsun Public Company Limited ลักษณะธุรกิจและบริการ อู่เรือ และ ซ่อมเรือ คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท มาร์ซันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อเรือด้วยวัสดุคุณภาพสูง ได้แก่เรือตรวจการณ์ทางทะเล เรือพาณิชย์ และเรือยอร์ช...