สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีนาวาโท ปริญญา รักวาทิน นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และสมาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินต่าง ๆ ตามวาระ อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ของสมาคม การจัดทำเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารของสมาคม ตลอดจนการหารือเรื่องมาตรการส่งเสริมเทศกาลลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติรับรอง บริษัท ไอคอน อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ส จำกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม