บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

Asian Marine Services Public Company Limited

ลักษณะธุรกิจและบริการ

ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น
งานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

บริษัทให้บริการด้านการตรวจเรือในรูปแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ซ่อมเรือ เนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์ ที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้น ต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งซื้ออู่ลอยจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา1” เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

ข้อมูลการติดต่อ

บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

เบอร์โทรติดต่อ

0-2815-2060-67

อีเมล

mkd@asimar.com

เว็ปไซต์

www.asimar.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

Asian Marine Service PCL