บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

Chao Phraya Express Boat Co., Ltd

ลักษณะธุรกิจและบริการ

บริษัท สกุล ซี อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสานเข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา เป้าหมายของเราคือผลิตภัณฑ์ยานยนต์สมัยใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับการขนส่งทางบกและการขนส่งทางทะเล นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมแล้ว เรายังส่งเสริมประสบการณ์การขนส่งที่มีคุณภาพ โดยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบการขนส่งของประเทศไทย ทุกคันที่ออกจากสกุลซี

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

องค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมโดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่และนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ยานพาหนะสมัยใหม่ การดำเนินงานนอกจากจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบ วิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตแบบครบวงจรแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและคมนาคมเชิงคุณภาพ โดยการยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคมของประเทศไทย ยานพาหนะทุกรูปแบบที่ผลิตโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรือหรือรถโดยสาร จะได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุดเสมอ รวมถึงยานพาหนะประเภทอื่นๆ ที่ประเทศมีความต้องการใช้ในอนาคต

ข้อมูลการติดต่อ

สกุล ซี อินโนเวชั่น บจก.

52 10 ตำบล ตะค่า อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

เบอร์โทรติดต่อ

0613918421

เบอร์โทรติดต่อ

035-964-010

อีเมล

sale@sakunc.com

เว็ปไซต์

www.sakunc.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

Sakun C Innovation

Instagram

 sakun_c_innovation

Line Official Account

 @sakunc