บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

Chao Phraya Express Boat Co., Ltd

ลักษณะธุรกิจและบริการ

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ให้บริการเดินเรือโดยสารในเส้นทางระหว่างปากเกร็ด (นนทบุรี) ถึงวัดราชสิงขร ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่อยู่ระหว่างเส้นทางด้วย
ปัจจุบันให้บริการทั้งหมด 5 สายการเดินเรือหลัก ได้แก่

  1. เรือด่วนปรับอากาศ ธงแดง – ริว่า เอ็กซ์เพรส: นนทบุรี-สาทร
  2. เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม: นนทบุรี-วัดราชสิงขร
  3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง: นนทบุรี-สาทร
  4. เรือด่วนพิเศษ ธงเขียวเหลือง: ปากเกร็ด-สาทร
  5. เรือประจำทาง ไม่มีธง (งดให้บริการชั่วคราว)

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ก่อตั้งโดยคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ดำเนินกิจการขนส่งโดยสารทางน้ำซึ่งได้รับอนุญาตเดินเรือโดยสารประจำทางจากกรมเจ้าท่า โดยแรกเริ่มกระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยบริการเดินเรือด่วนในนามขององค์การรสพ. และต่อมาได้ขายกิจการต่อให้กับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ในปี พ.ศ. 2514
ตลอดระยะเวลาการให้บริการเดินเรือโดยสารมากว่า 50 ปี บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการเดินเรือและท่าเรือในความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวเรือด่วนปรับอากาศ ริว่า เอ็กซ์เพรส ให้บริการในเส้นทางท่านนทบุรี-ท่าสาทร ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ด้วย

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

99 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรติดต่อ

02-449-3000

อีเมล

info@chaophrayaexpressboat.com

เว็ปไซต์

chaophrayaexpressboat.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา

Instagram

chaophrayaexpressboat

Line Official Account

@cpxcare

Twitter

@cpxcare

โปรโมชั่น 2566

– ลดทันที 2 บาท เมื่อชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแรบบิท
ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแรบบิท ลดทันที 2 บาท ทุกธง ทุกเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 66
อัตราค่าโดยสารเมื่อชำระด้วยบัตรแรบบิท
• เรือธงส้ม 16 บาท ลดเหลือ 14 บาท
• เรือธงเหลือง 21 บาท ลดเหลือ 19 บาท
• เรือธงเขียวเหลือง
– ปากเกร็ด-นนทบุรี 14 บาท ลดเหลือ 12 บาท
– ปากเกร็ด-สาทร 33 บาท ลดเหลือ 31 บาท
– นนทบุรี-สาทร 21 บาท ลดเหลือ 19 บาท
• เรือปรับอากาศธงแดง 30 บาท ลดเหลือ 28 บาท

ผู้ประสานงาน

ขวัญรัตน์ เจริญเผ่า
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
โทร. 086-775-6578