บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด

Chao Phraya Tourist Boat Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจและบริการ

เรือเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ทให้บริการเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือ Hop On Hop Off ทุกวัน ให้บริการทุก 30 นาที ระหว่าง 11 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าสาทร, ไอคอนสยาม, ราชวงศ์, ราชินี, วัดอรุณราชวราราม, ท่าเตียน, ท่าช้าง, ท่ามหาราช, ท่าพรานนก และท่าพระอาทิตย์ ช่วงเย็นขยายการเข้าจอดรับ-ส่งไปถึงเอเชียทีค

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ให้บริการเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (ธงสีฟ้า) ในรูปแบบ Hop On Hop Off (ขึ้น-ลงได้ไม่จำกัด)

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด

1/11 ตรอกมหาธาตุ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

เบอร์โทรติดต่อ

02-024-1342

อีเมล

info@chaophrayatouristboat.com

เว็ปไซต์

www.chaophrayatouristboat.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

Chao Phraya Tourist Boat

Instagram

@chaophrayatouristboat

Line Official Account

@ctbblueflag

Twitter

@chaophrayatouristboat

ผู้ประสานงาน

ขวัญรัตน์ เจริญเผ่า
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
โทร. 086-775-6578