บริษัท มิตรเจ้าพระยา เทรเวล จำกัด

MITCHAOPRAYA TRAVEL CO.LTD

ลักษณะธุรกิจและบริการ

เรือท่องเที่ยว

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

ถ้าอยากท่องเที่ยวทางน้ำอย่างมีคุณภาพ นึกถึงบริษัท “มิตรเจ้าพระยา ทราเวล จำกัด”

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท มิตรเจ้าพระยา เทรเวล จำกัด

ท่าเรือ-ท่าช้างวังหลวง

เบอร์โทรติดต่อ

080-055-7799

เบอร์โทรติดต่อ

081-855-3649

เบอร์โทรติดต่อ

094-864-9966

อีเมล

Mitchaopraya@gmail.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

MITCHAOPRAYA

Instagram

Mitchaopraya_travel

Line Official Account

@Mitchaopraya_travel

ผู้ประสานงาน

นางสาวสุนทรี หุนสวัสดิ์
ผู้จัดการบริษัท
โทร. 080-055-7799
Line. lernamz