บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด

MITS DECISIONS CO.,LTD.

ลักษณะธุรกิจและบริการ

อู่ต่อเรือที่รับออกแบบ,ต่อเรือและให้บริการรับซ่อมเรือเหล็กและอลูมิเนียมทุกประเภท อาทิเช่น เรือเฟอร์รี่,เรือสำราญ,เรือภัตตาคาร,เรือดัน-ลากจูง,เรือชมปะการัง,เรือโดยสาร,เรือท่องเที่ยว,เรือตรวจการณ์,เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกตู้คอนเทนเน่อร์,เรือลำเลียง,เรือกำจัดผักตบชวา และเรือประมง รวมทั้งเรือประเภทอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ/การต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด

62/2 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรติดต่อ

0-3442-5401-3

เบอร์โทรติดต่อ

0887874269

อีเมล

info@mitsdecisions.co

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

MitsDecisions Shipyard