บริษัท ยอร์ช มี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

Yacht Me Corporation Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจและบริการ

บริการด้านการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวทางเรือและกิจกรรมทางน้ำผ่านทางระบบออนไลน์แพรตฟอร์ม และบริการทางด้านให้คำปรึกษาทางด้านออกแบบ ซ่อม สร้าง ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมต่อเรือ

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

บริษัท ยอร์ช มี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้บุกเบิกในการบริการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือและการท่องเที่ยวทางผ่านทางกิจกรรมทางน้ำในประเทศไทย บริษัทฯได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘YACHT ME’ ในปี พ.ศ.2566 โดยทาแพลตฟอร์มดังกล่าวครอบคลุมทั้งระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบริการด้านการท่องเที่ยวทางเรือทุกรูปแบบรวมไปถึงกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ซึ่งช่วยให้เจ้าของเรือหรือผู้ให้บริการและลูกค้าสามารถโต้ตอบได้โดยตรง อำนวยความสะดวกในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีแผนการทำงานที่ชัดเจนสำหรับความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยสร้างประสบการณ์ทางเข้าถึงการบริการและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการที่ดีขึ้น

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ยอร์ช มี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

1260 บรมราชชนนี 72 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

เบอร์โทรติดต่อ

0929799494

อีเมล

info@yachtmecorporation.com

เว็ปไซต์

www.yachtmethailand.com

Company’s website

www.yachtmecorporation.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

YACHT ME THAILAND

Instagram

yachtmethailand

Line Official Account

@yachtmethailand

Twitter

@yachtmethailand

ผู้ประสานงาน

ดร.ตรีวุฒิ อนุรักษ์บัณฑิต
CEO
โทร. 0974742299
Email: trewut.a@yachtmethailand.com
Line: 0974742299 (Search 🡺 Phone number)