บริษัท ตลาดยอดพิมาน จำกัด

YODPIMAN MARKET CO.,LTD.

ลักษณะธุรกิจและบริการ

ศูนย์การค้า

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค (Yodpiman River Walk) อยู่ปากคลองตลาด ถนนบ้านหม้อ แขวงบูรพาภิรมย์ โครงการที่อาคารได้ปรับปรุงสถาปัตยกรรมในรูปแบบนีโอ คลาสสิค โคโลเนียล ตกแต่งพื้นที่และชื่ออาคารเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา-กรุงธนบุรี-รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 6 อาคาร เป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในแต่ละอาคารมี ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์สปา สินค้า OTOP และมีจุดเด่นที่อาคารติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพของสายน้ำเจ้าพระยา และสถานที่สำคัญ เช่น สะพานพระพุทธยอดฟ้า โบสถ์ซางตาครูส วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม ระเบียงทางเดินเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ 300 เมตร และท่าเทียบเรือ การเดินทาง รถยนต์ สามารถมาได้จากถนนจักรเพชร ถนนอัษฎางค์ รถโดยสารประจำทาง สาย 6, 8, 9, 37, 53, 73 เรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา ธงสีฟ้า และธงสีส้ม

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ตลาดยอดพิมาน จำกัด

392 ซอย เอ็มไพร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์โทรติดต่อ

02 623 6640

เว็ปไซต์

www.yodpimanriverwalk.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

Yodpiman River Walk