บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION CO., LTD.

ลักษณะธุรกิจและบริการ

เป็นธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่พักอาศัย

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ด้วยแนวคิด “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

ทุกโครงการของ MQDC เริ่มตั้งแต่คอนโดมิเนียม ไปจนถึงมิกซ์ยูส ธีม โปรเจ็ค
ได้ดำเนินงานบนพื้นฐานของการวิจัยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การออกแบบเพื่อรองรับทุกความต้องการ (Universal design) บ้านอัจฉริยะ (Smart Home Automation) การใช้วัสดุปลอดภัยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Eco-materials) เป็นต้น

จากความตั้งใจของเรา ทำให้ลูกบ้านในทุกโครงการของ MQDC มั่นใจได้ในคุณภาพและการบริการ ด้วยการรับประกัน 30 ปี

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

ศูนย์รับแจ้ง (Call center)

1265

เบอร์โทรติดต่อ

061-785-9249

อีเมล

mqdc@mqdc.com

เว็ปไซต์

mqdc.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

MQDC – Magnolia Quality Development Corporation

Twitter

@MQDC_Thailand

Instagram

mqdcforallwellbeing

Youtube

MQDC For All Well-Being

Line

MQDC