ผู้แทนสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา นำโดย คุณอภิมงคล กิจวัตร์ เลขาธิการสมาคมฯ คุณเจริญพร เจริญธรรม และคุณจรัสวรรณ แก้วก้องกังวาล สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม ภายใต้ธีม The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled โดยไอคอนสยามเป็นหนึ่งในสมาชิกตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้งสมาคมฯ โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านไอคอนสยามได้ร่วมโครงการและกิจกรรมกับสมาคมฯต่าง ๆ อาทิ การจัดทำผังแม่บทแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการรักษ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมล่องเรือขี่เจ็ทเก็บขยะลงถัง และกิจกรรมรักเจ้าพระยา..เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก เป็นต้น ในโอกาสครบรอบ 5 ปี ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีที่ไอคอนสยามก้าวสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกได้สำเร็จ และมีส่วนร่วมในการผลักดันและสร้างการพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยาของไทยให้เป็น World Destination ที่ยั่งยืน