บริษัท เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ จำกัด

Hop On Hop Off Boat 4U

ลักษณะธุรกิจและบริการ

เจ้าพระยาริเวอร์ไลน์ ให้บริการแบบ Hop on Hop ชูจุดเด่นด้านความปลอดภัย แถมประกันการเดินทางทุกที่นั่ง

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

เรือบริการท่องเที่ยว “Hop On Hop off Boat 4U” เป็นการพัฒนาการให้บริการเรือท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านวัสดุของตัวเรือ ที่ออกแบบและผลิตออกมาอย่างมีมาตรฐาน เครื่องยนต์ควบคุมการเข้า-ออกเรือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร อาทิ จีพีเอส จอแสดงผลบอกเส้นทางการเดินเรือ รวมถึงการใช้ระบบออกตั๋วแบบอิเลคทรอนิกส์ (Smart POS) เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมต่อยอดนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ จำกัด

72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
สถานที่ตั้งกิจการ : 72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น3 ซอยวัดม่วงแค แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร : 024010049

เบอร์โทรติดต่อ

024010049

เว็ปไซต์

www.chaophrayariverline.com