บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

Marsun Public Company Limited

ลักษณะธุรกิจและบริการ

อู่เรือ และ ซ่อมเรือ

คำอธิบายหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท

มาร์ซันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อเรือด้วยวัสดุคุณภาพสูง ได้แก่เรือตรวจการณ์ทางทะเล เรือพาณิชย์ และเรือยอร์ช รวมถึงบริการออกแบบและให้คำปรึกษาตามความต้องการของลูกค้า โดยมีผลงานต่อเรือให้หน่วยงานราชการ กองทัพเรือไทย กองทัพเรือต่างประเทศ และงานเอกชนอีกหลายๆ แห่ง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 43 ปี จากฝีมือการออกแบบของวิศวกรสัญชาติไทยและช่างฝีมือไทย 100% มาร์ซันเป็นผู้เชี่ยวชาญ การต่อเรือทั้งในส่วนของตัวเรือและเก๋งเรือด้วยวัสดุคุณภาพสูง ได้แก่ อลูมิเนียม เหล็ก และวัสดุคอมโพสิต ในส่วนของงานบริการซ่อมบำรุง เรามีความตั้งใจที่จะนำประสิทธิกลับมาสู่เรือของท่านให้กลับมาเหมือนใหม่ ด้วยบริการซ่อมบำรุงของมาร์ซันที่วิเคราะห์สาเหตุบนพื้นฐานทางวิศวกรรมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เจอสาเหตุของปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดโดย ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำกว่า 50 คน พร้อมช่างเขียนแบบอีกกว่า 30 คน จึงสามารถให้บริการออกแบบซ่อมบำรุง หรือปรับปรุงเรือที่ใช้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเป็นหลัก ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบเรือแต่ละลำ เป็นไปอย่างมีระบบตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ตั้งแต่กระบวนการหาสาเหตุ นำมาวิเคราะห์ และแก้ไขจากต้นเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และซ่อมบำรุงความเสียหายของเรืออย่างมีแนวทางที่เป็นขั้นตอนตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้เรายังมีการบริการนอกสถานที่สามารถเข้าทำการซ่อมแซม ช่วยเหลือให้คำแนะนำ รวมถึงแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ได้แทบทุกประเภท ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ของบุคลากรที่มีฝีมือที่ได้มาตรฐาน ร่วมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการออกแบบที่ตรงตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเรือและ การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบผลงานที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าแก่การลงทุน

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 413 หมู่ที่4 ซอยสิทธิไชย ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทรติดต่อ

(66)02-173-8942

อีเมล

contact@marsun.th.com

เว็ปไซต์

www.marsun.th.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook

Marsun Shipyard

Instagram

marsunshipyard

Linkdin

MARSUN

ผู้ประสานงาน

คุณวุฒิวัฒน์ อรรธเสรีรุจน์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ
โทร. (66) 02-173-8942-51
โทร. (66) 063-272-2992